slide image
slide image
КАФЕДРА ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА
slide image
КАФЕДРА ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА
slide image

Найближчі навчальні курси

0 8 Вересня
Слідуючи:
Теоретичні основи& Економічна діяльність& Світове господарство& Рибінспекція oLearn Mre

ІСТОРІЯ

  • Відповідно до концепції розвитку Одеського державного екологічного університету за 2003-2007 pp., для вдосконалення навчального процесу та рівня фахової підготовки студентів, 6 лютого 2006 р. було прийнято рішення про структурну реорганізацію ОДЕКУ. Згідно з наказом ректора ОДЕКУ на базі екологічного факультету та факультетів комп'ютерних наук і менеджменту створено три факультети – природоохоронний факультет, еколого-економічний факультет та факультет комп'ютерних технологій. 
  • У 2006 р. було відкрито нову спеціальність за напрямком 090201 "Водні біоресурси" при кафедрі "Гідроекологія та водні дослідження". А вже у 2008 р. створено самостійну кафедру "Водні біоресурси та аквакультура". Ця кафедра веде підготовку студентів із присвоєнням кваліфікацій бакалавр, спеціаліст і магістр рибного господарства. У процесі навчання студенти вивчають цікаві й важливі дисципліни та здобувають одну з наступних спеціалізацій:
  • 1.    Рибоохорона;
  • 2.    Раціональне використання живих водних ресурсів;
  • 3.    Аквакультура;
  • 4.    Менеджмент підприємств рибного господарства;
  • 5.    Декоративне (акваріумне) рибництво
  • На факультеті готують висококваліфікованих фахівців для рибогосподарської галузі, що є найважливішою складовою комплексу національної безпеки по охороні водних біоресурсів.
  • Співробітниками кафедри проведена велика робота з обладнання лабораторії акваріумістики, придбані акваріуми, мікрокомпресори для подачі повітря, прилади для підігріву води, годівниці, термометри, різні види водної рослинності, акваріумні рибки та ін. Також проводиться робота з виготовлення й відновлення наочного приладдя, стендів, препаратів для науково-навчальної лабораторії та навчальних аудиторій.

Основною метою кафедри є   забезпечення якісного навчання студентів, підготовка бакалаврів і магістрів відповідно до державних освітніх стандартів і запитами виробництва за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура».

Основними функціями кафедри є:

проведення наукових і проектних робіт, що відповідають профілю кафедри, науково-дослідних робіт в області теорії і методики вищої освіти;
залучення до науково-дослідницької роботи студентів та аспірантів;
здійснення в установленому порядку співпраці з кафедрами вітчизняних і зарубіжних ВНЗ з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної         роботи, а також із зарубіжними науково-дослідними та іншими організаціями за профілем кафедри

НАУКОВА РОБОТА Співробітники кафедри виконують наукові дослідження згідно кафедральної теми: "Гідроекосистема естуарію ріки Дністер: ресурси, ресурсозберігаючі технології природокористування". Тема науково-дослідної роботи включає в себе: 1 контроль якості води методами біотестування; 2 розвиток рибництва на водоймах різного типу; 3 оцінку розміру збитків нанесеного рибним запасам антропогенним впливом; 4 оцінку рибогосподарського потенціалу водойм і його реалізацію методами аквакультури; 5 вивчення впливу на гідробіонтів та водне середовище різних екологічних факторів. На кафедрі виконуються наукові дослідження, ведеться підготовка докторських та кандидатських дисертацій, робіт магістрантів і аспірантів. Наукова робота співробітників відображена у статях, доповідях на конференціях. Студентська наукова робота проводиться згідно плану. Наукова робота студентів включає в себе і проходження навчальної та виробничої практики, на якій студенти самостійно збирають матеріал використовуючи його для написання курсових та дипломних робіт. Студенти всіх курсів приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах.
ВИХОВНА РОБОТА Метою виховної роботи є формування у студентів громадянської позиції, розвиток патріотичних почуттів, культурний і моральний ріст, а також, підготовка висококласних і різнобічно розвинених фахівців за допомогою розвитку творчих здібностей студентів. Наші студенти займають активні позиції в членстві студентської профспілки, студентської ради, редколегії й інших організацій, є редакторами й журналістами студентської газети. Значну роль у культурно-моральному й естетичному вихованні відіграють відвідування студентами історико-краєзнавчого, літературного музеїв, театрів з метою культурного збагачення й розширення кругозору студентів. Виховання студентів цілеспрямовано ведеться на базі фундаментальних духовно-моральних цінностей і спирається на проведення традиційних вузівських і факультетських заходів, серед яких є щорічні поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної Війни.
МЕТОДИЧНА РОБОТА За роки існування кафедри «Водні біоресурси та аквакультура» викладачами опубліковані навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт. Кафедра має власну бібліотеку, яка постійно поновлюється підручниками, навчальними посібниками, науковими книгами і журналами. Придбано 40 відеофільмів за окремими розділами дисциплін, які широко використовуються в навчальному процесі. Тому студенти й викладачі завжди мають можливість своєчасно ознайомитися із новітньою літературою. На кафедрі створені спеціалізовані аудиторії, які оснащені інформаційними стендами з різних дисциплін.